Objavljen od strane sarka 11 maja, 2017 pod Blog

SPOJNICE

Spojnice (šarke) funkcionalno služe za povezivanje vratnog krila i okvira (stoka). Veoma su bitne za ispravno funkcionisanje vrata i krila. Oblik samih spojnica je bitan, jer se neke spojnice vide i kada su vrata zatvorena. U zavisnosti od namene spojnice se dele u nekoliko podgrupa.

Uvrtne spojnice:

Koriste se u proizvodnji standardnih falcovanih vrata (vrata sa preklopom), i prozora koji imaju mogućnost otvaranja oko vertikalne ose. Sastoje se od muškog dela sa osovinom i ženskog dela u koji ta osovina ulazi. Uvrtne spojnice se uvrću u krilo i štok pomoću navoja, koji je narezan na osovinicama. Poseduju mogućnost podešavanja po visini, dubini i nagibu (3D podešavanje), što je od izuzetne važnosti pri rešavanju problema vezanih za montažu i održavanje vrata i prozora. Da bi se ubrzao proces izrade vrata i prozora i olakšala ugradnja spojnica proizvođači nude šablone za montažu istih. Spojnice se najčešće izrađuju od čelika.

Kapice za uvrtne spojnice:

Nudimo kapice sa raznim završnim obradama, dizajnima koje su idealno rešenje za estetski izgled spojnica i uklapaju se sa svim vrstama kvaka i vašim enterijerom.

Preklapajuće spojnice:

Koriste se za ravna vratna krila a krive za vrata sa falcom. Montiraju se u prostor između krila i okvira pomoću zavrtnjeva.

Ukopavajuće spojnice:

Praktično su nevidljive, jer se ukopavaju u krilo i u štok. Koriste se za nefalcovana vrata. Dimenzije spojnice zavise od debljine i težine vratnog krila.

Bravarske spojnice:

Koriste se za izradu metalne bravarije a montiraju se na vrata zavarivanjem. Sastoje se od muškog i ženskog cilindričnog dela. Ženski deo može da ima otvor za podmazivanje.

Samozatvarajuće ili oscilirajuće spojnice:

Imaju široku primenu na vratima izrađenim od najrazličitijih materijala i profila.

Spojnice za staklo:

Izrađene od materijala vrhunskog kvaliteta, završne obrade i dizajna. Koriste se za kaljeno staklo do 10 mm debljine, za sve potrebne namene pri izradi vrata i pregrada od stakla različitih uglova otvaranja i nošenja stakla.

Da bi se postigla odgovarajuća nosivost vrata potrebno je pratiti preporuke preduzeća Dabel, koje definišu minimalan broj spojnica za vrata, kao i njihov raspored pri ugradnji.