Okovi za protivpožarnu zaštitu pre svega pružaju dodatnu sigurnost naročito u javnim objektima gde je frekvencija ljudi dosta visoka. Ovaj sigurnosni okov za vrata je otporan na vatru i ima antipanik funkciju koja je u pojedinim javnim objektima obavezna. Okovi za protiv požarnu zaštitu koje možete naći u našoj ponudi poseduju sertifikate koji potvrđuju njihovu specifikaciju. U našoj ponudi možete ponaći protivpožarne brave, ručke i antipanik kvake. Poručivanjem okova za protivpožarnu zaštitu putem vebsajta ili telefona kupcima obezbeđujemo brzu dostavu na adresu.

Prikazano svih 2 rezultata

Antipanik kvake

Antipanik kvake su obavezna na javnim objektima gde je frekvencija ljudi dosta visoka. Njihova funkcija je da u slučaju požara automatski otvore vrata kako bi se obezbedio prolaz velikog broja ljudi u što kraćem vremenu. Antipanik kvake se ugrađuju preventivno kako bi bezbednost posetilaca objkta bila na najvišem nivou.

Protivpožarne brave

Ova vrsta sigurnosnog okova gde spadaju i protvpožarne brave je otporna na vatru i visoku temperaturu tako da usled požara protivpožarne brave mogu funkcionisati normalno. Cilj ovih protivpožarnih brava jesta da omoguće nesmetano otvaranje vrata usled požara.