Okovi za protivpožarnu zaštitu pre svega pružaju dodatnu sigurnost naročito u javnim objektima gde je frekvencija ljudi dosta visoka. Ovaj sigurnosni okov za vrata je otporan na vatru i ima antipanik funkciju koja je u pojedinim javnim objektima obavezna. Okovi za protiv požarnu zaštitu koje možete naći u našoj ponudi poseduju sertifikate koji potvrđuju njihovu specifikaciju. U našoj ponudi možete ponaći protivpožarne brave, ručke i antipanik kvake. Poručivanjem okova za protivpožarnu zaštitu putem vebsajta ili telefona kupcima obezbeđujemo brzu dostavu na adresu.

Prikazan jedan rezultat

Antipanik kvake

Antipanik kvake su obavezna na javnim objektima gde je frekvencija ljudi dosta visoka. Njihova funkcija je da u slučaju požara automatski otvore vrata kako bi se obezbedio prolaz velikog broja ljudi u što kraćem vremenu. Antipanik kvake se ugrađuju preventivno kako bi bezbednost posetilaca objkta bila na najvišem nivou.

Protivpožarne brave

Ova vrsta sigurnosnog okova gde spadaju i protvpožarne brave je otporna na vatru i visoku temperaturu tako da usled požara protivpožarne brave mogu funkcionisati normalno. Cilj ovih protivpožarnih brava jesta da omoguće nesmetano otvaranje vrata usled požara.