Objavljen od strane sarka 11 maja, 2017 pod Blog

Sistemi za zaključavanje

U ovu podgrupu spadaju svi delovi okova čija je osnovna funkcija da se omogući otvaranje, zatvaranje i zaključavanje vrata. S obzirom da je ovo veoma bitna funkcija vrata svakoj grupi u okviru ove podgrupe biće posvećena posebna pažnja.

Koja vrsta brave i dimenzije će biti upotrebljene zavisi od proizvođača vrata i želje kupca.

Brava:

Je osnovni element zaključavanja vrata i koristi se još iz vremena starih Egipćana. Od tada pa sve do danas brava se menjala i postajala sve sigurnija. Osnovna funkcija je da omogući zatvaranje i otvaranje vrata pomoću ručice, kao i njihovo zaključavanje cilindrom i ključem. Izrađuje se od čeličnog lima (površinski se zaštićuje cinkovanjem, mesingovanjem ili niklovanjem) kao i od lnox-a. Nakon ugradnje u vratno krilo vidi se samo tzv. čelo brave pa se njegovoj završnoj obradi posvećuje posebna pažnja. Postoje brave sa jednom i više tačaka zaključavanja. Prve se obično koriste za standardna sobna i ulazna vrata, a druge za kvalitetnija i sigurnija ulazna vrata. Prednost brava sa više tačaka zatvaranja je u tome što krilo bolje naleže na štok tako da onemogućava njegovo krivljene tokom vremena.

Prema vrstama materijala od kojih se izrađuju vrata brave se dele na:

Brave za drvena vrata:

Ova brava može da bude sa otvorom za ključ (za sobna vrata), cilindar (za ulazna vrata) ili sa otvorom za četvrtku (za WC). Brave koje Vam prezentujemo su kvalitetne izrade i predviđene su za dugogodišnju upotrebu i na najfrekventnijim objektima. Karakteristične dimenzije brave za drvena vrata su: dubina od čela do centra otvora za ključ ili cilindar (standardno 40mm  ili 50mm ), rastojanje između otvora za ručicu i otvora za ključ odnosno cil. (standardno 90mm), otvor za četvrtku ručice (standardno 9mm), širina čeone ploče (standardno 18mm).

Brave za aluminijumska vrata:

Izrađuju se samo sa otvorom za cilindar. Karakteristične dimenzije brave za Alu vrata su: dubina od čela do centra otvora za cilindar (20, 25,30 ili 35mm u zavisnosti od tipa profila), rastojanje između otvora za ručicu i otvora za cilindar (standardno 85mm), otvor za četvrtku ručice (standardno 8mm), širina čeone ploče (standardno 22mm).

Brave za metalna vrata:

Se prave takođe samo sa otvorom za cilindar. Karakteristične dimenzije brave za metalna vrata su: ukupna dubina brave (25, ili 40mm ili 16,5 i 26mm do ose cilindra u zavisnosti od metalnog profila), rastojanje između otvora za ručicu i otvora za cilindar (standardno 82mm), otvor za četvrtku ručice (standardno 9mm), širina čeone ploče (standardno 22mm).

Pored navedenih tipova brava postoje i dodatne brave od kojih vam prezentujemo pojedine modele iz naše ponude za povećanje sigurnosti vrata, brave za sigurnosna vrata, elektronske brave na karticu, magnetno dugme i za kontrolu pristupa itd., koje su veoma specifične po mnogim karakteristikama.

Brave za PVC vrata

izrađuju se samo sa otvorom za cilindar. Karakteristične dimenzije brave za PVC vrata su: dubina od čela do centra otvora za cilindar (25,30,35 ili 45mm) u zavisnosti od tipa profila, rastojanje između otvora za ručicu i otvora za cilindar (standardno 92mm), otvor za četvrtku ručice (standardno 8×8mm), širina čeone ploče (standardno 16mm).

Brave za staklena vrata

koriste se kod stakla debljine od 8 do 12mm. Napravljene su od lnox-a nerđajućeg čelika. Brave za staklo mogu biti za jednokrilna i dvokrilna vrata a prema vrsti zabravljivanja centralne i podne.

Prihvatnici:

služe da prihvate jezičke brava i razlikujemo ih po funkciji tj. pored standardnih imamo i električne koji služe za povezivanje sa interfonom koji elek. impulsom omogućavaju otvaranje vrata.

Cilindri:

u kompletu sa bravom omogućavaju zaključavanje vrata. Cilindri imaju standardan kruškasti oblik. U zavisnosti od konstrukcije razlikujemo običan (5-o pinski) i kodirani cil. (sa 6 pinova.) Dimenzije cilindra zavise od debljine vrata i šilta ili rozete koje su montirane. Karakteristična dimenzija cilindra je rastojanje od sredine jezička do kraja cilindra i mere se obe polovine cilindra. Standardni cilindar ima dimenziju 30-30mm i to je tzv. simetrični cilindar koji se koristi za standardna drvena vrata. Izrađuju se od mesinga i mogu da budu sa različitim završnim obradama. Dimenzije cilindra se kreću od 21-21mm, zatim razne asimetrije do ukupne dužine od 120mm. Postoje i cilindri kod kojih se sa jedne strane nalazi dugme (leptir) i sa te strane ne može da se koristi ključ, već se jednostavno okretom ruke otključavaju vrata. Ovo je korisno kod ulaznih vrata, jer nema potrebe za korišćenjem ključa sa unutrašnje strane i estetski je lepše. Pri izboru dimenzija cilindra najbolje bi bilo izmeriti kolike bi trebalo da budu strane kako bi kraj cilindra došao tačno do ravni šilta ili rozete.

Katanci:

koriste se kod vrata koja nemaju ugrađenu bravu ili kao dodatno zaključavanje kod vrata sa bravom i cilindrom. Kod katanaca ne postoji precizno definisan standard za dimenzije, ali treba voditi računa o ukupnoj širini i prečniku „ušice“ katanca.